Ons project

Inspirerend

Freinet middenschool De Pluim is een inspirerende omgeving waar we samen met de leerlingen en de ouders een vernieuwd traject bewandelen.


Zelfontplooiing

We leren de jongeren zichzelf te ontplooien. Niet alleen cognitief maar ook socio - emotioneel. Door in te zetten op de eigenheid van de leerling stimuleren we het volledig ontwikkelingsproces. We ontdekken talenten en passies door het werken in modules, empowerment en Tapas - testen.

Participatie

Leerling én ouders zijn onze participanten om samen school te maken. In de klas houden we kringen en klassenraden waarop we de klaswerking bespreken, analyseren en samen verbeteren. 

De ouders betrekken we door de open communicatie. We zien hen als partner om samen de leerling te begeleiden.

Leerklimaat

We gaan voor een positief leerklimaat waarin we de leerlingen positief opvoeden. Open communicatie met de leerlingen en de leerlingen betrekken bij de leerinhouden zijn de kernwoorden van onze werking.

Ervaringsgericht

We trekken erop uit met onze leerlingen. We maken het leren echt door hen steeds onder te dompelen in de ervaring. Hierdoor komt de leerstof tot leven en zal deze beter verwerkt worden.