Info werking nav Coronavirus

Door de maatregelen die genomen worden omwille van het Coronavirus moeten we onze infoavonden annuleren. Hiernaast vinden jullie onze powerpointpresentatie. Mochten er vragen zijn, dan kun je ons via mail contacteren.

Les@freinetschooldepluim.be