Concessie broodjeszaak Campus Zuid

Campus Zuid

Concessie voor de uitbating van een ontmoetingsruimte aan de sporthal vanaf 1 januari 2020

Situering

De vernieuwing van de campus zuid van GO! Hoboken is ingezet met de bouw van een nieuwe basisschool voor de Pluim. In het ontwikkelingsplan van de campus is ook een nieuwbouw gepland voor het kwalificerend onderwijs van Atheneum Hoboken en CVO Antwerpen. Ongeveer de helft van de huidige campusoppervlakte wordt in een PPS project klaargemaakt voor huisvesting.

In het gebouw van de basisschool is ook een ruimte voorzien, grenzend aan de vernieuwde sporthal voor een ontmoetingsruimte met een vergaderzaal die ter beschikking staat van de drie scholen, van de gebruikers van de sporthal en van de buurtbewoners.

Wij zoeken een uitbater voor deze ontmoetingsruimte

Omschrijving

De uitbater zorgt voor de uitbating en het onderhoud van de ontmoetingsruimte gelegen naast de inkom van de sporthal. De ontmoetingsruimte is geopend van ca 7u30 tot ca17u30 op schooldagen. In de schoolvakanties en in de weekends is de ontmoetingsruimte occasioneel geopend bij activiteiten van de scholen. De openingsuren en - periodes zijn nog bespreekbaar.

De accommodatie

De ontmoetingsruimte is ongeveer 100m² groot, de vergaderzaal 60m². Er is een bedieningsruimte van 30m² met voorraadruimte, afwaslijn, opwarmkeuken, toog en koeling. Er is toelating om een terras te plaatsen naast de ontmoetingsruimte langs de Krijgsbaan en de parking van de school. De school voorziet meubilair voor cafetaria en vergaderruimte.

Doelgroep

Met deze ontmoetingsruimte willen wij een dienst verlenen aan het personeel, de leerlingen en de ouders van de drie scholen.
Ouders van de basisschool kunnen hier 's morgens een koffie drinken, een gezond lunchpakket kopen voor hun kinderen of voor henzelf. Als zij 's avonds hun kind komen afhalen kunnen zij even pauzeren of het pakket bio-groenten dat zij besteld hebben hier afhalen.

Voor de cursisten van het CVO en de leerlingen van Atheneum Hoboken is er een doorlopend aanbod van gezonde drankjes, snacks en broodjes. Ook het personeel kan hier terecht voor een hartige lichte lunch of voor een zoet tussendoortje.

De buurtbewoners zijn natuurlijk ook welkom voor een drankje en een hapje. Ook zij kunnen hier hun pakket bio-groenten of brood afhalen, een krant lezen of gebruik maken van de free wifi met hun smartphone. Zeker met zonnig weer kan het terras de ontmoetingsplaats worden voor de wijkbewoners en de schoolgebruikers.

De uitbater levert ook de maaltijden voor vergaderingen of andere activiteiten van de scholen op deze campus.

De uitbater levert ook de catering voor de externen die de vergaderzaal gebruiken.

De leden van de sportclubs en de ouders van de sportende jongeren kunnen uiteraard ook gebruik maken van het aanbod tijdens de openingsuren van de scholen. Voor de periodes daarbuiten biedt de uitbater een basisaanbod via automaten aan.

Het aanbod

Vanuit de maatschappelijke visie van onze scholen en van het GO! willen wij een gezond voeding- en drankenassortiment aanbieden aan personeelsleden, leerlingen, ouders en buurtbewoners tegen een redelijke prijs. Door de faciliteiten en de infrastructuur voor een zeer redelijke prijs ter beschikking te stellen moet de uitbater in staat zijn een prijsbeleid te voeren dat lager is dan de gewone commerciële uitbatingen in de buurt.

Wij denken aan volgend assortiment:

  • Warme dranken, waters, geen suikerhoudende frisdranken, melkprodukten, fruit en fruitdranken;
  • Soep , brood met gezond beleg, slaatjes, warme snacks (geen frituur), veganistisch aanbod, fruit, gezonde desserts en koekjes,...
  • Extra services: lunchpakketten, afhaalpunt voor bio producten, leeshoek voor buurtbewoners, wifi,..

Kosten en voorwaarden

De uitbater staat zelf in voor personeel voor bediening en bereiding en voor het onderhoud van de ter beschikking gestelde ruimtes.

De uitbater bepaalt een kleine vergoeding (5000 euro per jaar) voor gebruik van de accommodatie, de energie en de infrastructuur. Deze vergoeding werd vastgesteld rekening houdende met de eis van de concessiegever om democratische prijzen te hanteren.

De uitbater is een zelfstandige of een rechtspersoon. Hij is verantwoordelijk voor alle kosten en wettelijke verplichtingen die horen bij deze uitbating.

De concessie wordt aangegaan voor een periode van drie jaar en is stilzwijgend verlengbaar. Beide partijen kunnen na de eerste drie jaar jaarlijks opzeggen mits voorafgaande opzeg van drie maanden.

Procedure

Bekendmaking:

De geïnteresseerden kunnen meer informatie krijgen over de accommodatie en de voorwaarden voor uitbating bij Les Van Stappen vanaf 25 oktober.

De kandidaten kunnen een uitgewerkt businessplan voor de uitbating indienen bij Les Van Stappen tegen 8 november 2019

De kandidaten die weerhouden worden zullen uitgenodigd worden voor een gesprek op dinsdag 12 november 2019.

De uitbating wordt toegewezen door de Raad van Bestuur van GO! Scholengroep Antwerpen.

De uitbating gaat van start op 1 januari 2020 en de ontmoetingsruimte moet geopend worden op maandag 6 januari 2020 om 7u30 onder de opschortende voorwaarde van oplevering van het gebouw ten laatste op 15 december 2019.