Andere aanpak

Traditionele secundaire school 

•Grootschalig

•Veranderen van leerkracht en lokaal

•Elk vak apart

•Vast  uurrooster

•Weinig buitenschoolse activiteiten

•Examens

Freinet Middenschool De Pluim

•Kleinschalig

•1 vast lokaal voor de leerlingen, 6 leerkrachten

•Vakken gebundeld (=project)

•Taallabo's voor het inoefenen van de talen

•Flexibel uurrooster

•Regelmatig buitenschoolse activiteiten

•Herhalingstesten met intensieve begeleiding

•Elke leerling heeft een coach die hem of haar opvolgt en begeleidt.

•Kind - oudercontacten. De leerlingen stellen zelf hun resultaten voor aan de ouders en bespreken deze samen met de ouders en de coach.

Wat zeggen onze leerlingen?

"Ik leer hier zelfstandig werken en plannen"

Robbe, 14 jaar

"Dankzij de wekelijkse klassenraad krijgen we inspraak in het klasgebeuren"

Emma, 14 jaar

"Tijdens de speeltijd kan ik ontspannen in het bos"

Hannelore, 14 jaar